Poskytované služby

Naším standardem je úplný a kvalitní servis v duchu filosofie "Vše z jedné ruky".

Nabídky zdarma

Projekce
inženýrská činnost

Prodej
Montáž
Systémová řešení

Vývoj SW

Opravy - servis Údržby a revize

K zabezpečení zakázek vlastní společnost MPM ELECTRONIC provozovnu s veškerým potřebným technickým zázemím, jako např. dílna oprav, technická laboratoř, sklady materiálu a náhradních dílů, speciální software a přípravky, včetně měřicí techniky. Vedení společnosti si uvědomuje důležitost udržovat profesionální úroveň těchto výrobních prostředků a vytváří podmínky pro jejich efektivní provoz v bezporuchovém stavu.

Společnost MPM ELECTRONIC dává důraz na použití kvalitních dodavatelských zdrojů materiálu a výrobců technologií, které pak v zakázkách zapracovává do funkčních celků. Upřednostňuje dodavatele se zavedeným systémem řízení jakosti a orientuje se na ty výrobce, kteří nabízejí zařízení využívající nové perspektivní technologie v oboru, který společnost svou činností pokrývá.

Společnost MPM ELECTRONIC funguje podle  systému řízení jakosti normy ISO9001:2008 

 

Nabídky zdarma

Vypracování nabídky, tedy technické řešení, specifikace zařízení, materiálu a prací, včetně jejich ocenění, je zdarma a Vy se jejím převzetím k ničemu nezavazujete. Úvodní nabídka, ale nemusí být nabídkou konečnou. Pokud po jejím prostudování dojdete k názoru, že neodpovídá přesně Vašemu záměru nebo finančním možnostem, tak ji taktéž zdarma upřesníme nebo i přepracujeme.

Systémová řešení

Navrhneme Vám optimální řešení, specifikaci zařízení a materiálu.

Na vypracované technické řešení poskytujeme „SYSTÉMOVOU ZÁRUKU" - to znamená, že garantujeme, že všechny komponenty, a to i zařízení různých výrobců, budou společně bezproblémově pracovat.

Projekce a inženýrská činnost

V oborech naší činnosti Vám vypracujeme jakýkoliv stupeň projektové dokumentace (DSP, DZS, RDS, dokumentace skutečného provedení díla), včetně inženýrské činnosti, autorského dozoru při realizaci díla. Zaručujeme, že naše projekty jsou 100% funkční, protože odpovědná osoba je vždy člověk z praxe, s bohatými zkušenostmi s provozem těchto systémů.

Vývoj SW

V oborech naší činnosti se vždy najde nějaký problém, který nelze efektivně řešit standardními prostředky. V tomto rádi pomůžeme a vyřešíme vývojem zakázkové softwarové aplikace. Slovo „nelze" říkáme opravdu velmi neradi.

Prodej

Veškerý sortiment v oborech naší činnosti můžete u nás rovněž zakoupit za výhodné ceny. Zboží si můžete osobně odebrat na naší provozovně, popř. zašleme dopravní službou. Složitá a cenná zařízení Vám osobně dovezeme a vyřešíme všechny případné problémy na místě instalace. Jako přidanou hodnotu nabízíme poradenství s výběrem vhodného zařízení, poradenství s montáží, popř. zkompletování funkčních celků, které si namontujete sami.

Montáž

Realizujeme montáže „Na klíč" včetně napájecích, signálových rozvodů (metalických, optických, ethernet ...) a síťové infrastruktury. Po celý průběh realizace zakázky bereme na sebe veškerou zodpovědnost za dodržování stanoveného časového harmonogramu, za správnou a včasnou přípravu zakázky, nákup materiálu a technologií. Zkompletované celky před montáží důkladně otestujeme. Při montáži dbáme na bezpečnost práce a ochranu majetku zákazníka. Po dokončení montáže jednotlivá zařízení a celý systém přezkoušíme, provedeme revize, zaškolíme obsluhu a vypracujeme dokumentaci zakázky. Na základě dohod můžeme vykonat jen některé vybrané činnosti.

Opravy - servis

Opravy a údržbu v místě zakázky provádíme vlastními pracovníky. Pro provádění servisu máme veškeré potřebné zabezpečení (měřicí přístroje, speciální nářadí a přípravky, servisní software, kvalifikovaný a poškolený personál).

Pro naše smluvní zákazníky držíme NONSTOP 24/7 pohotovost s nástupem již od 2 hodin.

V případě potřeby servisního zásahu se dovoláte v kteroukoliv denní či noční hodinu. Na našich www stránkách vedeme sekci servisní pohotovosti, kde jsou aktuálně uvedeny kontaktní telefony na příslušného pracovníka držícího pohotovost.

Údržby a revize

Údržby provádíme na základě objednávky nebo celoroční stálé smlouvy. Důvody provádění pravidelné údržby jsou zejména:

  • provozní (dosáhne se maximální spolehlivosti)

  • ekonomické (dosáhne se maximální životnosti zařízení, může se předejít škodám a finančně náročným opravám)

  • bezpečnostní (prevence proti škodám na majetku a zdraví osob)

  • legislativní (údržbu nařizuje nebo doporučuje příslušná norma či jiný závazný předpis)

  • smluvní (provádění údržby je smluvně dohodnuto, popř. je podmínkou uznání reklamace v záruční době)

Revize provádíme na základě předpisu příslušných norem, zejména:

ČSN 322000-6, ČSN 331500 - Elektrické instalace nízkého napětí, Revize elektrických zařízení

ČSN EN 50132 - Poplachové systémy, CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích, revize

ČSN EN 50131 - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, revize

Vzhledem k několika stejným úkonům doporučujeme provádět údržbu a revize současně.

 

Úvod Služby Naše přednosti Reference Kontakty O firmě Pohotovost Online kamery 
CCTV - Kamerové systémy Elektronické zabezpečovací systémy Systémová integrace Anténní a satelitní technika  Perimetrická ochrana objektů Anténní a satelitní technika Zakázková výroba software 
(c) 2019 - MPM electronic, MPM QuickRS Administrace